Werknemers

Arbeidsrecht voor werknemers

Reorganisaties, faillissementen, ontslag of loon dat niet wordt uitbetaald. Er zijn vele redenen waardoor uw baan van de ene op de andere dag een zorg wordt in plaats van een zegen. Een conflict op het werk of zelfs ontslag kan snel leiden tot vervelende situaties. Veel van de meest voorkomende conflicten vallen onder het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een breed begrip. Hieronder vindt u verschillende kwesties binnen het arbeidsrecht waarin ik uw belangen kan behartigen.

 • arbeidsconflicten
 • (dreigend) ontslag
 • ontslag op staande voet
 • non-actief stelling
 • schorsing
 • reorganisatie
 • conflict met de werkgever of leidinggevende
 • vaststellingsovereenkomst of beÃĢindigingsovereenkomst
 • ontbinding arbeidscontract
 • ontslagvergoeding
 • Verlate loonbetalingen en vordering van achterstallig salaris
 • arbeidsongeschiktheid
 • ziekte en re-integratie

 

Ik sta u bij met advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht. Als het moet tot aan de kantonrechter, maar gelukkig komt het in de meeste gevallen niet zover. Vaak volstaat overleg, een briefwisseling en een onderhandeling om tot een acceptabele oplossing komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een regeling waarin beide partijen water bij de wijn doen. Uiteraard zorg ik ervoor dat het maximaal haalbare voor u bereikt wordt.

Vertel me gerust uw verhaal, dan kijken we samen hoe ik kan helpen!